První a základní povinností člověka žádajícího o práci v Rakousku je povinná registrace. Ta spočívá v nahlášení adresy místa, kde se bude člověk pracující v Rakousku zdržovat. Učinit tak každý musí do tří dnů od zahájení svého pobytu v Rakousku. Děje se tak pomocí takzvaných přihlašovacích lístků buď na obecních úřadech v jednotlivých spolkových zemích, anebo přihlašovací službě, která je součástí magistrátních úřadů přímo v hlavním městě Rakouska Vídni.

K registraci je třeba přihlašovacího lístku označovaného jako Meldezettel a cestovního pasu. Vyplnit je třeba následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo narození, pohlaví a také státní příslušnost. Následně je každé osobě takto registrované uděleno osobní číslo, které je napsáno také na formuláři o registraci.

Mimo povinné registrace je důležité také povolení k pobytu. To si občané České republiky jakožto členské země Evropské unie, pořizovat nemusí, nicméně pokud se rozhodnou, že jejich pracovní pobyt bude delší než tři měsíce, je důležité požádat si o povolení k pobytu pro občany Evropské unie. Učinit tak lze buď na cizinecké policii, anebo na správním úřadu. V případě, že se občan České republiky rozhodne v Rakousku usadit na delší dobu, musí mít dostatečné prostředky na svou obživu a také uzavřené zdravotní pojištění v Rakousku. Potřebovat bude také hned několik důležitých dokladů. Jsou jimi prohlášení zaměstnavatele o tom, že danou osobu zaměstná. Je možno také doložit, že tomuto člověku zajistí obživu jeho rodinný příslušník, který je občanem Rakouska.

~ Read next post in Práce v Rakousku ~

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Posted by Rakousko zájezdy

2 min read