Celá oblast uznávání pracovní kvalifikace v zemích Evropské unie se řídí systémem, který byl v rámci Evropské unie ustanoven. Podmínky jsou většinou upraveny pro takzvaná regulovaná povolání. Jestliže chce občan České republiky pracovat ve svém oboru v Rakousku, musí požádat příslušný úřad v této zemi, aby mu jeho kvalifikaci schválil. Tímto orgánem jsou zpravidla odpovídající ministerstva, pod která daný druh zaměstnání spadá. Jako příklad lze uvést třeba pro oblast vzdělávání Federální ministerstvo školství, vědy a kultury anebo pro oblast obchodu Federální ministerstvo obchodu a práce. V případě akademického uznávání titulů je třeba se obrátit na příslušnou vysokou školu v Rakousku. Obrátit se ale v tomto případě také lze na Centrum pro uznávání vysokoškolských diplomů a kvalifikací.