Sociální zabezpečení stejně jako v České republice zahrnuje v Rakousku všechny úkony, které souvisejí s tím, když se člověk dostane do nepříznivé životní situace. Rakouský systém pojištění lze rozdělit do dvou kategorií. Jde o sociální pojištění a sociální zabezpečení. V současnosti dochází k tomu, že všechny skupiny zaměstnanců jsou kryty ze sociálního zabezpečení. Nezáleží na tom, kolik daný člověk vydělá peněz, ani na tom, v jakém oboru je zaměstnán.

Skutečnost, kolik každý zaměstnanec odvede, je závislá na výši jeho příjmů. Pojištění je povinné a zahrnuje v sobě hned několik různých pojišťovacích služeb. Jsou jimi nemocenské pojištění, úrazové pojištění, pojištění v době nezaměstnanosti a také důchodové pojištění. Mimo úrazové pojištění, které platí zaměstnavatel, se na něm musí podílet i zaměstnanci. Sociální pomoc je naopak určena lidem, kteří o ni žádají na příslušných úřadech státní správy. Když budete podepisovat pracovní smlouvu, dojde k tomu, že vás zaměstnavatel bude registrovat u některé ze zdravotních pojišťoven. Každý člověk tak ve smlouvě bude mít uvedeno své číslo u zdravotní pojišťovny.

V Evropských právních předpisech je jasně deklarováno, že občané České republiky mohou mít uzavřeno pouze jedno zdravotní pojištění, a to v zemi, v níž jsou výdělečně činní. Pokud tedy pojedete do Rakouska za prací, je třeba se v této zemi také pojistit. Rozhodně se nevyplatí se nepojistit, jelikož je potom člověk sankcionován. Před cestou do zahraničí za prací je třeba se odhlásit u tuzemské zdravotní pojišťovny. To, že budete pracovat v zahraničí, je třeba pojišťovně nahlásit do 8 dnů od počátku výkonu práce. Mimo odhlášení také pojišťovně musíte vrátit Evropský průkaz pojištění. Do rakouského systému zdravotnictví vás v podstatě přihlásí zaměstnavatel.

Jinak v Rakousku se platí spoluúčast za určité zdravotní úkony. Léky vyjdou například na 4,60 Eur za každou položku na receptu. Hospitalizace přijde na nějakých 10 Euro za den. Zdravotnické prostředky vyjdou na spoluúčast kolem 10 procent nákladů.

~ Read next post in Práce v Rakousku ~

Jak najít zaměstnání v Rakousku?

Posted by Rakousko zájezdy

1 min read