Rakousko je velice moderní evropskou zemí. Pokud se do Rakouska rozhodnete vydat na dlouhou dovolenou, letní brigádu či rovnou odstěhovat, budete příjemně překvapeni zdejším kulturním prostředím, které je podobné tomu našemu, ovšem s fungujícími zákony a nízkou byrokracií.

Kultura a lidé

Kulturní prostředí je v Rakousku velmi bohaté. Z dob bývalého Rakousko-Uherska pochází multikulturnost této země: mísí se zde maďarské, italské, německé, ale i české dědictví. Rakušané jako národnost se začali formovat už dávno před tím, někdy kolem 6. století. Dávná samostatnost tohoto národa má dozvuky i v dnešní době. Rakušané si i přes svou nevelkou početnost (cca 8 milionů obyvatel), dokážou vždy prosadit svoje, jak dokazují různé výjimky jak v rámci EU, tak celé Evropy (např. v Rakousku v létě nemusí automobily povinně svítit).

Ačkoliv toho mají Rakušané s Čechy mnoho společného, přece jen se povahově trochu liší, na což byste při dlouhodobějším pobytu měli být připraveni.

Svoboda a sebevědomí – Rakušané jsou zvyklí svůj názor v případě nesouhlasu říct. Nebojte se ale toho, když budete kritizováni. Rozhodně to není myšleno osobně, ale čistě jako dobře míněná rada, či prosté vyjádření nesouhlasu. Totéž můžete praktikovat i vy a své názory si hlasitě obhajovat. Na svobodě názorů si rakouská kultura velmi zakládá.

Tolerance – Rakousko je moderní multikulturní zemí, což je vidět především na Vídni, kde žije velké množství přistěhovalců. Rakušané jsou zvyklí žit po boku jiných národů a tolerují jejich zvyklosti a odlišnosti. Nezbytná je v takovém prostředí také tolerance k náboženství, což dokládá relativně velké množství muslimů v zemi.

Slušnost a odměřenost – na rozdíl třeba od Němců jsou Rakušané odměřenější, především při prvním kontaktu. Tykání není obvyklé, častěji se vyká, pozdravy jsou formálnější. Hned tak si někoho Rakušané nepouštějí k tělu. Na druhou stranu to neznamená, že by zde lidé vůči sobě byli lhostejní. Naopak – jsou všichni velice slušní a rádi si pomáhají. Výjimkou není, že se např. zdraví cizí lidé na zastávkách, či se dávají při čekání do formálních rozhovorů atd.

Hrdost – Rakušané jsou velmi hrdí na svůj stát a na historii svého národa. Za žádných okolností nenazývejte obyvatele Rakouska jako „Němce“, mohli by se urazit.

Čistota a ekologie – většina obyvatel žije velmi ekologicky a čistě, Rakousko se řadí mezi jedny z „nejzelenějších“ států v Evropě. Třídění odpadu je zde samozřejmostí ve všech domácnostech, stejně jako např. používání skleněných flašek namísto neekologických PETek. Odměnou za tuto snahu je Rakušanům krásná příroda, která je v nesrovnatelně lepším stavu než ta česká. Motivací je zdejším občanům také výše pokut za prohřešky vůči životnímu prostředí. Pokud budete na ulici plivat či odhazovat cigaretové nedopalky, budete potrestáni vysokou pokutou.

Skromnost a šetřivost – lidé v Rakousku jsou velice skromní a šetřiví, což se projevuje v mnoha oblastech jejich života. Bohatství Rakušané nedávají na obdiv, rozhodně se ničím nechlubí a snaží se být spíše nenápadní. Pověstná je také rakouská šetřivost – ať už ve vztahu k přírodě a každodenním věcem, nebo třeba k penězům. Rakušané neradi utrácejí a neradi nahrazují starší funkční věci novými, třebaže jsou modernější.

Velká většina obyvatelstva je věřící, náboženství je v Rakousku denní otázkou. Největší zastoupení má katolická církev, zhruba 5 % obyvatel je protestantského vyznání, stejné procento lidí jako své náboženství uvádí islám.

Úžasné životní prostředí a příroda

Rakousko patří dlouhodobě mezi jednu z nejčistších a nejkrásnějších zemí Evropy. Nádhernou a velice zachovalou přírodu najdete v nížinách, ale i ve vrcholcích Alp. Proslulá jsou rakouská jezera, najít zde můžete také jeden z největších vodopádů na světě. Celý stát je doslova protkán mnoha lesy a přírodními parky. Kdo má k přírodě blízko, v Rakousku si určitě přijde na své. Ať už plánuje pobývat někde na vesnici či v některém z větších měst, vždy to budete mít do přírody kousek.

Za úžasným stavem zdejší přírody stojí velká snaha obyvatel. Rakouská vládá a vůbec všichni občané se prosazují o ekologické chování a sami se chovají velmi ekologicky. Třídění všech odpadků a jejich rychlá recyklace je pouze vrcholem ledovce. Rakušané se zkrátka naučili žít s přírodou v symbióze a totéž očekávají od každého novousedlíka. Nepřipadá v úvahu např. hodit na zem nedopalek od cigarety či si odplivnout. Zákony a zvyklosti Rakušanů však nejsou nesmyslné a zbytečné. Za vším najdete pouze snahu o čistou přírodu s minimálním zásahem lidského faktoru. Důležité je nikomu a ničemu neškodit.

Pracovní podmínky v Rakousku

Práce v Rakousku je určitě zajímavou zkušeností, ale především také výhodnou investicí do budoucna. Můžete se naučit jazyk, nebo se v něm zdokonalit, a také získat cenné reference. Samozřejmostí jsou také jako všude na západě vyšší platy. Za stejnou práci, kterou děláte v ČR, tak v Rakousku budete mnohonásobně lépe ohodnoceni.

S hledáním práce v Rakousku nastávají ale jisté komplikace. Přestože jsme členy Evropské unie stejně jako naši sousedé, platí v Rakousku tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovních sil, které mají zamezit přílivu zaměstnanců z ČR a dalších nových členských zemí EU. Naštěstí toto omezení je časově omezeno pouze do 1. 5. 2011, kdy se pracovní trh naplno otevře a všem budou nastaveny rovné podmínky. Už nyní však můžete získat práci v Rakousku, budete se ale muset vyrovnat s větším množstvím komplikací (firmy např. mohou zaměstnávat podle nařízení vlády pouze 8 % cizinců). Více informací, včetně několika aktuálních nabídek zaměstnání, najdete v sekci práce v Rakousku.

Vzdělání na světové úrovni

Jste student, který by rád na univerzitní studium vyrazil do zahraničí? Nebo se plánujete do Rakouska odstěhovat a zajímáte se o budoucnost svých dětí? V obou případech pro vás máme dobrou zprávu – rakouské školy jsou na velmi vysoké úrovni. Ostatně Rakušané k tomu mají historicky dané předpoklady; byla to právě rakouská císařovna Marie Terezie, která jako první zavedla povinnou školní docházku.

Univerzity v Rakousku (vysoké školy se nachází ve většině větších měst) se těší velké oblibě u cizinců. Přednášky jsou často vedeny také v angličtině, takže pro vás nemusí být studium překážkou, pokud plynule neovládáte němčinu. Více informací najdete v našem přehledu rakouských univerzit.

Jazyk – němčina

Na území Rakouska je oficiálním jazykem němčina. Zdejší němčina má ale svá specifika a v několika aspektech se oproti té německé či švýcarské liší. V zásadě byste se ale měli klasickou němčinou dorozumět všude, rozdíly jsou spíše v jednotlivých slovech než v gramatice. Ze začátku, pokud ještě nebudete plně ovládat oficiální řeč, se můžete dorozumívat i anglicky. Angličtina je mezi Rakušany velmi rozšířená, rozumět vám budou ve všech větších restauracích, hotelích atd. Více viz náš slovníček rakouské němčiny.

Čtěte také