Studenti, kteří studují v České republice, potřebují k tomu, aby mohli vykonávat práci v Rakousku, pracovní povolení. I díky tomu, že pobyt studentů na území Rakouska bude pouze krátkodobý, lze brát v potaz pouze povolání v oblasti turismu, anebo nějaké sezónní práce. Sehnat brigádu v Rakousku je pro studenty z České republiky velmi obtížné i proto, že musejí mít mimo jiné také povolení k pobytu. V roce 2009 činila maximální možná hodnota výdělku studentů za měsíc 357,74 Eur. Au-pair není zařazováno mezi klasické pracovní poměry, jelikož není člověku, jenž vykonává tuto činnost, vyplácena klasická mzda, ale kapesné. Jeho výše je stanovena přibližně na 60 Eur. Lidé pracující jako au-pair sice nepotřebují klasické pracovní povolení, nicméně musí být nahlášeni na servisu trhu práce.

Pracovní doba au-pair v Rakousku se standardně pohybuje mezi 25 až 30 hodinami týdně, nicméně záleží na rodině a jejich individuálních požadavcích. Stává se také, že rodina požádá člověka vykonávajícího au- pair dvakrát až třikrát týdně o takzvaný babysitting čili hlídání děti večer. Délka dovolené se u au-pair pohybuje kolem 2 týdnů za rok. Termín opět závisí na domluvě s rodinou.

Jaké jsou požadavky na au-pair v Rakousku? V první řadě musí být uchazečům či uchazečkám v rozmezí od 18 do 27 let. Musí znát dobře německy a mít zkušenosti s prací s dětmi. Vítaná je pochopitelně také vnímavost, přizpůsobivost a v neposlední řadě i značná míra tolerance. Zájemce o au-pair by také měl být schopen se bez problémů přizpůsobit odlišným zvyklostem jiných kultur. Zaměstnavatel aur-pair nabídne pokoj k bydlení a také zdravotní a úrazové pojištění.

~ Read next post in Práce v Rakousku ~

Základní povinnosti občana žádajícího o práci v Rakousku

Posted by Rakousko zájezdy

1 min read