Výše minimální mzdy v Rakousku nebyla nijak stanovena. Výše finančních prostředků, které zaměstnanci dostanou ve svých výplatách, závisí pouze na kolektivní smlouvě, kterou se zaměstnavatelem uzavřou.

Pracovní doba ovšem pevně stanovená je, přičemž za jeden týden musí člověk odpracovat 40 hodin, to znamená 8 hodin denně. Poté, co zaměstnanec odpracuje 6 hodin, má nárok na přestávku. Ta se ale do pracovní doby nepočítá, a tak není ani logicky proplacena. Na dovolenou mají zaměstnanci nárok v rozsahu od 25 do 30 pracovních dnů. Jestliže odpracujete v Rakousku více než 25 let, budete mít nárok na 36 dnů dovolené ročně. Státní svátky v Rakousku jsou do jisté míry stejné jako v České republice. Rakousko ale slaví hned několik svátků jiných. Jsou jimi například státní svátek 26. 10., státní svátek zvaný Boží tělo, který je pohyblivý, anebo Svatodušní neděle 15.5 či Svatodušní pondělí o den později a další.

~ Read next post in Práce v Rakousku ~

Uznání pracovní kvalifikace v Rakousku

Posted by Rakousko zájezdy

1 min read