Pokud chce občan České republiky získat neomezený přístup na rakouský trh práce, tak je třeba předložit cestovní pas, potvrzení o pobytu v Rakousku a v neposlední řadě také doklad o dosažené kvalifikaci. Nemusí se jednat o originál, ale postačí notářsky ověřené kopie. S vydáním pracovního povolení jsou spjaty některé poplatky. Za samotnou žádost zaplatí člověk 13,20 Eur, za zpoplatněné výlohy dá 3,60 Eur a za samotné udělení povolení 6,50 Eur. Náklady většinou uhradí zaměstnavatel. Pokud ale má uchazeč se zaměstnavatelem nějakou bilaterální dohodu, může dojít i k jinému hrazení.

Vyhlídky na zaměstnání v Rakousku jsou pro občany České republiky poměrně vysoké v případě, že je kvalifikován pro nějakou činnost, která je rakouským trhem práce vyžadována. Nekvalifikované osoby dostanou pracovní povolení jen velmi zřídka, nepočítáme-li sezónní práce. Lidé jaké profese mají tedy největší šanci, že se jim podaří získat povolání? Na prvním místě jsou pravděpodobně zdravotní sestry. Musí být ale kvalifikované, což zahrnuje kvalifikaci Berufzulassung. Dále se v Rakousku poměrně často uplatňují řezníci, elektrikáři, mechanici, svářeči a také kuchaři, servírky a číšníci.