V Rakousku si lze pořídit tři různé druhy pracovního povolení.

První možností je zjednodušená varianta pracovního povolení pro pracovní sílu, která je kvalifikovaná. Jedná se o povolení Fachkräfte – Zulassung. Tento druh povolení je vydán automaticky všem zájemcům, pokud v samotném Rakousku není o dané povolání zájem. Všechno by mělo začít u rakouského zaměstnavatele. Ten celý koloběh začíná, když podá žádost o pracovní povolení. K tomuto povolení musí přiložit kopii občanského průkazu anebo pasu a také úředně ověřený dokument, který dokladuje patřičné vzdělání budoucího zaměstnance. Tento typ pracovního povolení mohou získat lidé vykonávající různá povolání. Jako příklad lze jmenovat třeba dělníka inženýrských staveb, instalatéra, automechanika anebo nějaké jiné profese, ke kterým je třeba středoškolské anebo vysokoškolské vzdělání.

Druhou možnost pracovního povolení představuje Beschäftigungsbewilligung. Toto povolení je platné po dobu 12 měsíců. Jde o povolení vydávané pro specifického zaměstnavatele. Povolení je vydáváno pro klíčové pracovní síly neboli Schlüsselkräfte, což jsou lidé, kteří měli v roce 2009 měsíční plat vyšší než 2 412 Eur. Jinak bývá toto povolení vydáváno nejčastěji sezónním dělníkům, a to na dobu pohybující se mezi 24 až 26 týdny. K tomuto povolení je nutné kontaktovat zaměstnavatele, který na rakouském servisu trhu práce Arbeitmarktservice požádá o povolení k zaměstnání cizince. Rozhodování o tom, jestli konkrétní zaměstnanec dostane povolení opravňující ho k práci v určité společnosti, trvá zpravidla 6 týdnů. Uděleno bývá hlavně v případech, že na konkrétní pozici není žádný tuzemský zájemce.

Třetím typem pracovního povolení v Rakousku je Freizügigkeitsbestätigung. Tento typ povolení opravňuje vlastníka k časově neomezenému přístupu na rakouský pracovní trh. O Freizügigkeitsbestätigung žádá člověk na příslušné pobočce Arbeitmarktservice. Než se ale k tomuto kroku odhodláte, musíte splňovat jednu ze dvou základních podmínek. Buď musíte vlastnit nejméně 12 měsíců povolení k legálnímu zaměstnání v Rakousku, anebo jste rodinným příslušníkem někoho, kdo má trvalý pobyt v Rakousku. Doba, kterou zabere vyřizování tohoto typu pracovního povolení, činí zhruba dva až tři týdny. Ostatní typy povolení, které se udělovaly dříve - například zelená či žlutá karta - již neplní svůj původní smysl, a tak byly zrušeny.

~ Read next post in Práce v Rakousku ~

Pracovní povolení pro studenty a au-pair

Posted by Rakousko zájezdy

1 min read